Welkom op de huisstijlsite

 

Hier kan je het logo en de huisstijldragers van onze sector downloaden. Alle elementen worden gedocumenteerd, en we geven richtlijnen om de nieuwe huisstijl van Samenlevingsopbouw consequent toe te passen.

SOcip logo 01

Er waren meerdere aanleidingen om, na de huisstijloefening van 2005, over te gaan tot een restyling van onze visuele identiteit:

  • een toenemende integratie binnen onze sector
  • het verzekeren van een grotere zichtbaarheid voor onze sector
  • de universele bruikbaarheid van onze visuele identiteit verhogen
  • de toepassing van onze huisstijl vereenvoudigen en stroomlijnen voor onze medewerkers en onze partners in het veld

De hertekening van ons logo vormde het uitgangspunt, maar dat werd "ingebed" in een uitgebouwde huisstijl die de bredere "look-and-feel" neerzet waarbinnen de sector Samenlevingsopbouw visueel opereert. Een huisstijl is dus zoveel meer dan een logo. Het is de visuele vertaling van wat we dagelijks in het veld doen: oog hebben voor het groter geheel ... ons kwaliteitsmerk! De zichtbaarheid en herkenbaarheid van onze acties zijn erbij gebaat wanneer we ook onze visuele identiteit eenvormig uitdragen.

Laten we er dus met z'n allen onze schouders onder zetten!

Chris Truyens
directeur Samenlevingsopbouw Vlaanderen