Logo

Een logo in drie vormvarianten


Het nieuwe logo van Samenlevingsopbouw bestaat uit een vaste, horizontale constructie van een beeldmerk en een woordmerk. Beide vormen een eenheid, en kunnen niet vervormd of opgesplitst worden. Het logo is volledig ingekleurd met het wijnrood van Samenlevingsopbouw .

SOcip logo 02


De sector Samenlevingsopbouw krijgt gestalte in 9 instituten. Het woordmerk van hun logo wordt uitgebreid met de instituut-naam of geografische aanduiding, waardoor een uitgebalanceerd reliëf ontstaat. Instituten die dat wensen kunnen hun instituut-naam in het petroleumblauw van Samenlevingsopbouw zetten.

SOcip logo 03


Er bestaat geen afzonderlijk partnerlogo. Dit nieuwe ontwerp blijft ook in kleine formaten goed leesbaar, zodat het op flyers en folders probleemloos naast de logo's van partnerorganisaties kan geplaatst worden.


Een ondeelbaar geheel


Beeld- en woordmerk werden onderling zorgvuldig uitgebalanceerd en gepositioneerd, en horen onverbrekelijk bij elkaar:

 • beeld- en woordmerk staan verticaal gecentreerd ten opzichte van elkaar
 • het beeldmerk heeft de hoogte van 9 maatblokjes
 • dat maatblokje bepaalt de afstand tussen beeld- en woordmerk (2,5 blokjes) en de interlinie in het woordmerk

 SOcip logo 04


Wanneer enkel de naam, of enkel het symbool wordt toegepast, communiceren we slechts een deel van onze boodschap. Gebruik daarom steeds het volledige "merk".

SOcip logo 05


Op deze "onwrikbare integriteit" van ons logo geldt slechts één uitzondering:
het beeldmerk kan afzonderlijk gebruikt worden ...
... wanneer de context "Samenlevingsopbouw" overduidelijk is doordat het integrale logo eveneens nadrukkelijk aanwezig is ...
... én uitsluitend op een beperkt aantal dragers.

Bijvoorbeeld:

 • een los beeldmerk op t-shirts, vlaggen, drinkbekers, beursstanden, etc.
 • het beeldmerk als avatar of favicon in webcommunicatie
 • (een deel van) ons beeldmerk als grafisch object op een boekomslag of affiche waarop eveneens ons integrale logo staat afgebeeld
 • het losse beeldmerk op de vervolgpagina's van een nota, rapport, verslag, etc.

 SOcip logo 06


Drie kleurmodi


Alle tot hier toe afgebeelde logo's staan in full colour. Dit is de basismodus van ons nieuwe logo, geschikt voor het merendeel van onze publicaties, wervende communicatie en huisstijldragers. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen rgb-opbouw voor Microsoft Office, en cmyk-opbouw voor drukwerk op glad en mat papier.

Het zwart-logo dient voor faxvellen, folders die gefotokopieerd moeten worden, etc. Het wit-logo kan gebruikt worden om op foto's of donkere achtergronden te plaatsen.

SOcip logo 07


Minimale vrije ruimte en maximaal contrast


Alle logo-bestanden staan in een transparant vlak dat ruimer is dan het logo en het gebied afbakent waarbinnen geen andere grafische of tekstuele objecten mogen geplaatst worden. Deze minimale vrije ruimte houdt "concurrerende" elementen op een afstand, zodat de optimale zichtbaarheid van ons logo gegarandeerd wordt.

SOcip logo 08


 Ook de verplichte witruimte wordt opgebouwd aan de hand van de maatblokjes:

 • het beeldmerk heeft een hoogte van 9 maatblokjes
 • links, boven en onder wijkt de vrije ruimte 3 maatblokjes uit het beeldmerk
 • rechts is er een vrije ruimte van 4 maatblokjes

 SOcip logo 09


 Zorg steeds voor een maximaal contrast tussen het logo en de ondergrond waarop het komt te staan. Donkere of drukke achtergronden zullen het logo "opslorpen".

 • Op witte of lichte achtergronden kan ons logo transparant geplaatst worden.
 • Op donkere of onrustige achtergronden (foto's) moet je aan het beeldkader van het full colour logo een witte achtergrondkleur geven.
 • Bij een egale donkere kleur kan je opteren voor de transparante plaatsing van het wit-logo. Hetzelfde geldt voor een rustige, donkere partij in een foto.

 SOcip logo 10


Voorkeurafmeting en verkleinen


Onze zakelijke communicatie (brief, nota, envelop) toont het logo steeds in hetzelfde formaat, namelijk een beeldmerk van 14 mm hoog en breed. Dit is de voorkeurafmeting, en dit is ook het formaat waarin de logo-bestanden zijn aangemaakt. De optelsom van logo en minimale vrije ruimte resulteert in logo-bestanden met een totale buitenmaat van 23.4 mm hoog bij 80.2 mm breed.

SOcip logo 11


Uiteraard is de voorkeurafmeting niet geschikt voor elke drager (affiche, naamkaartje, partnerlogo). Toch mag het logo niet kleiner gemaakt worden dan de minimale afmeting, omdat het woordmerk dan onleesbaar wordt.

Hierbij maken we een onderscheid tussen:

 • minimale afmeting voor Microsoft Office en drukwerk:
  totale buitenmaat van 10 mm hoog bij 34.37 mm breed (beeldmerk 6mm hoog)

 SOcip logo 12-small

 • minimale afmeting voor websites:
  totale buitenmaat van 50 pixel hoog bij 172 pixel breed (beeldmerk 30px hoog)

 SOcip logo 14-small


Leesbaar en eenvormig


De communicatie van de sector Samenlevingsopbouw wordt pas herkenbaar en doeltreffend wanneer zijn logo in alle toepassingen goed zichtbaar is, en er telkens hetzelfde uitziet. Hierboven gingen we reeds in op zaken als: de integriteit van het logo, de minimale vrije ruimte, het maximaal contrast, de kleinste afmeting, en de beperking qua vergroten. Hou daarnaast ook onderstaande richtlijnen aan.

 • Gebruik steeds de originele logo-bestanden zoals ze op deze huisstijlsite ter download worden aangeboden:

- gebruik geen logo's die uit websites, pdf-bestanden of MsOffice-bestanden kunnen gehaald worden
- probeer het logo niet na te maken

 • Maak het logo niet smaller of minder hoog. Verklein het logo "proportioneel" door de hoekpunten te slepen met de shift-toets ingedrukt.
 • "Verbouw" het logo niet: gebruik geen andere kleuren, laat de teksten en lettertypes onveranderd, zet het logo niet schuin, gebruik geen effecten zoals een schaduwrand, etc.

 Dit zijn alvast een paar voorbeelden van hoe het NIET moet:

SOcip logo 16


Logo's voor MsOffice, grafische toepassingen en web-communicatie


De logo-set bestaat voor elk instituut uit logo-bestanden in drie toepassingsgebieden. Hier gebruiken we Antwerpen provincie als voorbeeld.


1. Microsoft Office (mso)

Deze bestanden hebben een vaste resolutie. Bij verkleinen behouden ze hun scherpte, maar bij vergroten zal onscherpte optreden. Daarom bieden we de logo's voor Microsoft Office aan in zowel de voorkeurafmeting, als ter grootte van een liggende A4 (297 mm breed). Plaats dus deze MsOffice-logo's steeds op ware grootte (100%) of kleiner.

 • SO-logo_ANTWp_mso_RGB.png
  full colour - voorkeurafmeting
 • SO-logo_ANTWp_mso_RGB_A4.png
  full colour - paginabreed A4
 • SO-logo_ANTWp_mso_ZWART.png
  zwart - voorkeurafmeting
 • SO-logo_ANTWp_mso_ZWART_A4.png
  zwart - paginabreed A4
 • SO-logo_ANTWp_mso_WIT.png
  wit - voorkeurafmeting
 • SO-logo_ANTWp_mso_WIT_A4.png
  wit - paginabreed A4

2. Grafische toepassingen (grafi)

De logo's voor toepassingen als Adobe Indesign, Adobe Illustrator en QuarkXpress staan in vectoren en kunnen dus ongelimiteerd vergroot en verkleind worden zonder dat er kwaliteitsverlies optreedt. In de full colour modus wordt een onderscheid gemaakt tussen drukwerk op glad papier (coated) en drukwerk op mat papier (uncoated).

 • SO-logo_ANTWp_grafi_CMYK-coated.eps
  full colour - drukwerk op glad papier
 • SO-logo_ANTWp_grafi_CMYK-uncoated.eps
  full colour - drukwerk op mat papier
 • SO-logo_ANTWp_grafi_ZWART.eps
  logo in zwart
 • SO-logo_ANTWp_grafi_WIT.eps
  logo in wit

3. Web-communicatie (web)

Logo's voor websites kunnen om technische redenen niet vergroot of verkleind worden, en moeten "op maat" aangemaakt worden. Daarom bevatten de logo-sets geen web-logo, maar wel een bronbestand voor Adobe Illustrator CS 5.5 waarmee een grafisch vormgever het web-logo kan aanmaken in jouw gewenste breedte en hoogte (in pixels).
Let op: de kleur-instellingen van dit bronbestand maken het enkel geschikt voor de creatie van web-logo's. Gebruik dit bestand niet voor grafische of Office-toepassingen.

 • SO-logo_pAnt_web.ai
  full colour bronbestand voor de aanmaak van web-logo's

Einde faq

{accordionfaq faqid=logo}

Download de logo-bestanden

Sector Samenlevingsopbouw
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
Samenlevingsopbouw Antwerpen stad
Samenlevingsopbouw Brussel
Samenlevingsopbouw Gent
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen
Samenlevingsopbouw Vlaanderen
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

Einde FAQ

{accordionfaq faqid=download faqclass="hotsneaksfaq headerbackground headerborder contentborder"}